اخبار برگزیده

راز - 5

هستی به احساسات و افکار هر  لحظه ی تو جواب میده

اگر حس عصبانیت داری

اگر حس حسادت داری

اگر حس ناامیدی داری

اگر حسالت داری

اگر حس انتقام داری

اگر حس نفرت داری

اگر ....

هستی در همین راستا بهت جواب میده .. همه ی اینها ذره ذره زندگیت رو شکل میده

 

افکارت رو کلماتی که در ذهن داری شکل میده

در واقع اون مکالمه و مونولوگ درونی ِ ذهنه که افکار رو شکل میده و افکار ، احساسها رو .. و هستی به این احساسها جواب میده و اینگونه زندگی ت هر لحظه در حال خلق شدنه

حالا اگر این رو برعنگاه کنیم:

اتفاقات منفی از احساسهای منفی میان و احساسهای منفی از افکار ِ منفی ، و افکار منفی از کلمات منفی ای که در ذهن داریم ایجاد میشن.

کلمات منفی شامل چیزهایی میشن که دوست نداریم.. شامل اون مونولوگهایی میگیم :

اَه .. من اینو نمیخوام .. اینو دوستندرم .. چرا اوضا اینجوریه .. چرا انقدر همه چیز بده ... این چقدر رنگش بده .. و .... 

یعنی مداااااام در مورد چیزهایی باخودمون حرف میزنیم که نمیخوایم و اینها رو به زبون میاریم

 

راه حلش :

مونولگهای درونیمون در مورد چیزهای خوب باشه .. در مورد چیزهایی باشه که دوستداریم

در این صورت اینها میشن افکارمون و همینها میشن حرفهایی که به زبون میاریم و همینها میشن احساسهای مثبتی که داریم و دوستشون داریم

و هستی به این کلماتی که به زبون میاریم و این احساسهای مثبتی که داریم جواب ِ مثبتی هم میده .

 

افرادی که زندگی محشری دارند، در مورد هر آنجه دوست دارند بیشتر فکر می کنند و حرف می زنند تا درمورد آنچه دوست ندارند.

" کتاب قدت راز"


راز - 5

راز - 5

راز - 5

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها